ดูบอลออนไลน์

มวยพักยก

SBOBET

UFABET

poker online

ufa

ufabet

sagame

baccarat

คาสิโนออนไลน์

joker123

คาสิโนออนไลน์

pgslot

บาคาร่า

UFABET

UFABET

slotxo

ดูหนังออนไลน์

มังงะ

ผลบอลสด

บาคาร่า


kardinal stick

บุหรี่ไฟฟ้า

เฟอร์นิเจอร์

ที่นอน

รับทำเสื้อ

รับผลิตอาหารเสริม

ปูนปั้น


ทัวร์รถไฟลาวจีน หลวงพระบาง

  • 0 Replies
  • 23 Views
*

Thetaiso

  • *****
  • 1501
    • View Profile
โปรแกรมทัวร์หลวงพระบาง รถไฟฟ้าความเร็วสูง วันที่ 1: กรุงเทพฯ-อุดรธานี - เวียงจันทน์05.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน Thai Smile พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก07.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินอุดรธานี โดยสายการบิน Thai Smile เที่ยวบินที่ WE00208.05 น. เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะที่ สนามบินอุดรธานี09.00 น. เดินทางไป สะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว เพื่อรอทำเอกสารผ่านแดนข้ามไปประเทศลาวจากนั้นนำท่านเข้าสู่ สปป.ลาว สิ่งที่ต้องเตรียม• หนังสือเดินทาง• ใบรับรองการฉีดวัคซีน• ผลตรวจRT-PCR มาจากประเทศไทย ไม่เกิน 72 ชั่วโมงจากนั้นเดินทางเข้าด่าน สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 1 เดินทางถึงด่านลาว ผ่านจุดคัดกรอง ตรวจคนเข้าเมือง และเข้าพักเพื่อกักตัว และ ตรวจ RT-PCR ทีหน้าด่านหนองคายเที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 1) ณ โรงแรมเย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 2) ณ โรงแรมที่พัก โรงแรม วันชนะ หรือเทียบเท่า วันที่ 2: เวียงจันทน์- ทัวร์หลวงพระบาง รอผลตรวจเสร็จ Check out ออกจากโรงแรมรับประทานอาหารเที่ยง(มื้อที่4) เทียว ประตูชัย ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชัยชนะและอธิปไตยของลาวเข้าชม อนุสาวรีย์ของพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช นมัสการพระธาตุหลวง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเวียงจันทร์ชมศิลปะแบบล้านช้าง เลือกชมของพื้นเมืองที่แม่ค้าชาวลาวนำมาจำหน่ายชมหอพระแก้ว นมัสการพระประธานเพื่อความเป็นศิริมงคลเดินทางวัดศรีเมือง สักการะเจ้าแม่ศรีเมือง13.00 น เดินทางไปถึงสถานีรถไฟก่อนเวลาออก 1 ชม.ออกจาก เวียงจันทน์ไป หลวงพระบาง (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง) ถึงหลวงพระบางขึ้นสู่ เขาพูสี ขึ้นบันได 328 ขั้น เชิญนมัสการธาตุพูสี เจดีย์ธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวหลวงพระบาง ตลอดทางขึ้นท่านจะได้รับกลิ่นหอมจากดอกจำปาลาว ดอกไม้ประจำชาติลาว เมื่อท่านถึงยอดให้ท่านนมัสการองค์พระธาตุ ซึ่งสร้างในสมัยพระเจ้าอนุรุท เมื่อปี พ.ศ.2337 พระธาตุเป็นรูปทรงดอกบัว อยู่บนฐานสี่เหลี่ยมยอดประดับด้วยเศวตฉัตรทองสำริด 7 ชั้น สูงประมาณ 21 เมตร ชมพระอาทิตย์ยามอัสดง วิวทิวทัศน์รอบเมืองหลวงพระบางยามเย็นเย็น รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5) ณ ร้านอาหาร สมควรแก่เวลาเช็คอินเข้าที่พักพักผ่อนตามอัธยาศัย ที่พัก My Lao Home Hotel & spa หรือเทียบเท่าจากนั้นนำท่านพาเดินเที่ยวตลาดมืดหลวงพระบางวันที่ 3: หลวงพระบาง - วังเวียง05.30 น. เชิญท่านร่วม ทำบุญใส่บาตรข้าวเหนียว พร้อมกับประชาชนชาวหลวงพระบางในทุกเช้า พระสงฆ์และสามเณรจากวัดต่างๆ จะออกบิณฑบาต เป็นแถวนับร้อยรูป ซึ่งเป็นภาพอันน่าประทับใจ และสื่อถึงความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวหลวงพระบางนำท่านเดินชม ตลาดเช้าของชาวหลวงพระบาง ซึ่งเป็นตลาดสด ท่านสามารถเลือกซื้ออาหารพื้นเมือง และของป่า ซึ่งเป็นแบบฉบับของชาวลาวเช้า รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่ 6)เข้าชม พระราชวังหลวงพระบาง สร้างในรัชสมัยเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ โดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส เป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบฝรั่งเศสและลาว เป็นที่ประทับของเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ จนพระองค์สวรรคต ก็มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อ พศ.2518 ปัจจุบันได้เปลี่ยนมาเป็นพิพิธภัณฑ์ นำท่านชมหอพระบางเป็นที่ประดิษฐานพระบาง พระคู่บ้านคู่เมือง เป็นพระพุทธรูปประทับยืนปางห้ามสมุทรเป็นศิลปะขอมสมัยบายน นํ้าหนัก 54 กิโลกรัม เป็นทองคำ 90 เปอร์เซ็นต์ชม วัดเชียงทอง วัดที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่นํ้าโขงสร้างในรัชสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราช ช่วงประมาณ ปี พ.ศ. 2102 – 2103 ซึ่งวัดเชียงทองได้รับการอุปถัมภ์จากเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงค์ และเข้าชีวิตศรีสว่างวัฒนา กษัตริย์สองพระองค์สุดท้าย ชมพระอุโบสถ ที่มีศิลปะแบบล้านช้าง หลังศรแอ่นโค้งตํ่า ซ้อนกันอยู่สามชั้น มีช่อฟ้าที่อยู่ตรงกลางของหลังคารวมกัน 17 ช่อ ถ้าเป็นคนสามัญสร้างจะมี 1-7 ช่อเท่านั้น ชมพระพุทธรูปป่างห้ามสมุทรในอูปมูง ด้านข้างพระอุโบสถ ชมวิหารพระม่านที่ประดิษฐานพระม่าน ผนังสีชมพู ภาพประดับกระจกสีเล่าถึงวิถีชีวิตชาวหลวงพระบาง ชมโรงราชรถออกแบบโดยเจ้ามณีวงศ์ ภายในบรรจุพระพุทธรูปแกะสลักไม้จำนวนมากที่เก็บมาจากวัดร้างต่างๆ10.00น เดินทางไปยัง หมู่บ้านซ่างไห เพื่อลงเรือเดินทางชมวิวทิวทัศน์สองฝั่งแม่นํ้าโขง11.30 น เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง (มื้อที่ 7) ประเภทปลานํ้าโขง ณ หมู่บ้านปากอูถํ้าติ่งซึ่งเป็นถํ้าอยู่บนหน้าผาริมแม่นํ้าโขงมีอยู่ 2 ถํ้า คือ ถํ้าล่างและถํ้าบนถํ้าติ่งลุ่ม หรือ ถํ้าล่างสูง 60 เมตรจากพื้นนํ้า มีลักษณะเป็นโพรงนํ้าตื้นๆ มีหินงอกหินย้อย มีพระพุทธรูปไม้จำนวน 2,500 องค์ ส่วนใหญ่จะเป็นพระยืน มีทั้งปางประทานพร และปางห้ามญาติ ถํ้าติ่งบน จะไปทางแยกซ้ายเดินขึ้นบันไดไป 218 ขั้น ปากถํ้าไม่ลึกมากมีพระพุทธรูปอยู่ในถํ้าแต่ไม่มากเท่าถํ้าล่างสมัยโบราณเป็นที่สักการะบวงสรวงดวงวิญญาณ ผีฟ้า ผีแถน เทวดาผาติ่ง ต่อมาพระเจ้าโพธิสารทรงเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเป็นผู้นำพระพุทธรูปเข้ามา และจึงทรงใช้ถํ้าติ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนาชม13.00 น นํ้าตกตาดกวางสี ห่างจากเมืองหลวงพระบางประมาณ 30 กม.ผ่านหมู่บ้านชนบทริมสองข้างทาง ชมความงดงามของนํ้าตก ซึ่งเป็นนํ้าตกที่สูงราว 70-80 เมตร ถือเป็นนํ้าตกที่สวยที่สุดในหลวงพระบาง โดยมีสายนํ้าที่ลดหลั่นผ่านชั้นหินปูนลงสู่แอ่งนํ้าที่สดใส มีทางเดินลัดเลาะขึ้นไปสู่ชั้นบนเพื่อชมความงามอีกมุมหนึ่งของนํ้าตก อิสระให้ท่านดื่มดํ่ากับธรรมชาติ เล่นนํ้า บันทึกภาพอันประทับใจชม วัดวิชุนราช สร้างในสมัยพระเจ้าวิชุนราช (พ.ศ. 2046) นับเป็นอีกหนึ่งพระธาตุที่ชาวหลวงพระบางให้ความนับถือ ซึ่งเป็นพระธาตุที่มีรูปทรงคล้ายกับลูกแตงโมผ่าครึ่ง16.00น เตรียมตัวเก็บกระเป๋าขึ้นรถไฟฟ้าเดินทางออกจากทัวร์หลวงพระบางขึ้นรถไฟฟ้า (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)เย็น เดินทางเข้าโรงแรม รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 8)พักผ่อนตามอัธยาศัยหรือ เดินเที่ยวเล่นในตัวเมืองวังเวียงยามคํ่าคืนพักที่ ทวีสุข โอเต็ล แอนด์ ไอส์แลนด์ หรือเทียบเท่า วันที่ 4: วังเวียง - เวียงจันทน์- หนองคายเช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (มื้อที่ 9)ชม ถํ้าจัง ถํ้าที่สวยที่สุดของวังเวียงภายในเป็นโถงใหญ่ มีไฟประดับ ภายในบริเวณถํ้าจะสัมผัสได้ถึงอากาศเย็นฉ่ำหินงอกหินย้อยอันงดงามท่านใดสนใจกิจกรรมอิสระที่วังเวียง สามารถเลือกได้ตามอัธยาศัยแนะนำ บลูลากูน, ถํ้าปูคำ, ล่องห่วงยาง, ล่องเรือหางยาวชมแม่นํ้าซองที่วังเวียง, พายเรือคายัค, ถํ้านํ้า, ถํ้าช้าง (กิจกรรมนี้ เป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว ไม่อยู่ในแพคเกจทัวร์)13.00 เดินทางกลับสู่เวียงจันทน์ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงโดยรถโค้ชปรับอากาศ)สมควรแก่เวลามุ่งหน้าสู่ ตัวเมืองนครหลวงเวียงจันทน์เวียงจันทน์เดินทางสู่ด่าน ตม.ลาว ให้เวลาคณะช้อปปิ้งต่อที่ Duty Freeนำคณะสู่ด่านหนองคาย เพื่อนำท่านสู่ระบบ Test & Go โดยจะมีเจ้าหน้าที่มารับท่านเข้าสู่โรงแรม Test & Goเย็น รับประทานอาหาร ณ โรงแรมวันที่ 5: หนองคาย-อุดรธานี-กรุงเทพฯเช้า รับประทานอาหาร ณ โรงแรมนำคณะเดินทางสู่ สนามบินอุดรธานี เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ14.05 น. เดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Thai Smile เที่ยวบินที่WE00515.10 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ส่งทุกท่านกลับพร้อมความประทับใจเงื่อนไขการเข้าประเทศลาว- ฉีดวัคซีนครบโดสตามที่กำหนด อย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง- ต้องมีประกันภัยโควิด- เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน- ใบรับรองผลตรวจเชื้อเป็นลบแบบ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง- เมื่อเดินทางถึง สปป.ลาว ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR และเข้าพักในโรงแรมที่ทางคณะเฉพาะกิจกำหนดเพื่อรอผลตรวจไม่เกิน 48 ชั่วโมง หากผลเป็นลบ สามารถเดินทางท่องเที่ยวตามโปรแกรมทัวร์ปกติ